Tokom 24. Međunarodnog festivala malih scena i monodrame biće održana prodajna izložba slika koje su nastale na Likovnoj koloniji „Beli vuk“ na Tvrdimićima, dok će sredstva ostvarena prodajom tih ostvarenja, na inicijativu umjetnika, biti usmjerena u izgradnju Umjetničke galerije u Istočnom Novom Sarajevu.

Izložba će biti postavlјena tokom kompletnog trajanja festivala (od 3. do 7. decembra), dok se svi zainteresovani za kupovinu slika mogu javiti rukovodstvu Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. Samim učešćem u kupovini slika nastalih na Likovnoj koloniji „Beli vuk“, svi kupci će ujedno postati učesnici u finansiraju izgradnje Umjetničke galerije.