an gr viANDRIĆGRAD- Na sastanku Upravnog odbora Evropskog programa saradnje za biljne genetičke resurse, u Andrićevom institutu u Andrićgradu, učestvuju predstavnici oko 40 zemalja iz EU, kao i iz Turske, Izraela, Jermenije i Gruzije.
Cilj ovog skupa je obezbjeđivanje dugoročnog očuvanja i olakšavanja korišćenja biljnih genetičkih resursa u Evropi.

Direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjaluci Gordana Đurić rekla je Srni da je sve sorte voća, vinove loze i povrća potrebno sačuvati.

“Mi čuvamo i proizvodimo sjeme. Institut i čitav evropski program imaju ulogu da sačuvaju prirodno nasljeđe za buduće generacije”, podsjetila je Đurićeva.

Prema njenim riječima, Evropski program saradnje za biljne resurse je međudržavni panel koji odobravaju vlade zemalja učesnica. Savjet ministara BiH na prijedlog dva entiteta imenuju nacionalnog koordinatora koji predstavlja BiH.

“Biljni genetički resursi predstavljaju nasljeđe prirode koje koristimo za ishranu i poljoprivredu. To je sav biljni materijal koji se može naći na prirodnim staništima, ali postoje i biljne vrste kojima prijeti opasnost da budu izgubljene i uništene zbog nebrige čovjeka”, navela je Đurićeva.

Tu je bitna, kaže ona, saradnja sa lokalnom zajednicom, poljoprivrednim proizvođačima, sa udruženjima koji su zainteresovani za prodaju proizvoda na svom imanju, brendiranje lokalnih proizvoda, kao i unapređenje tradicionalnih znanja o zanemarenim vrstama, kao što je heljda.

“Heljda se ponovo vratila u upotrebu, za razliku od lana i konoplje, koji su nekada jako korišteni, a danas je skoro potpuno izgubljeni”, istakla je Đurićeva.

Izvor:Visegrad24.info