Istočno Novo Sarajevo je opština koja ima izuzetno povoljan geografski položaj, odličnu povezanost cestovnim saobraćajem, dok je aerodrom Sarajevo udaljen samo 2 kilometra od centra opštine. Sjedišta mnogih državnih, entiteskih, i lokalnih javnih institucija su smještena na teritoriji opštine. Opština se može pohvaliti i prestižnom infrastrukturom i životnim okruženjem što je u velikoj mjeri uticalo na pozitivan migracioni saldo stanovništva. Broj stanovnika u Istočnom Novom Sarajevu je u porastu, zahvaljujući pozitivnom migracionom saldu sa 227 doseljenih lica u 2015. godini.

Posmatrajući period od 2011-2015. godine broj doseljenih stanovnika u Istočno Novo Sarajevo iznosi 1.222 lica. Broj doseljenih stanovnika u Opštinu Istočno Novo Sarajevo za 2015. godinu je 380, od toga je iz Federacije BiH 111, Brčko Distrikta 2 i iz drugih opština Republike Srpske 267.
Broj odseljenih iz Opštine Istočno Novo Sarajevo za period 2011-2015 godine iznosi 897 lica. Posmatrajući podatke za 2015 .godinu ukupan broj odseljenih stanovnika iznosi 153, od toga je u Fedraciju BiH odselilo 43, u druge opštine Republike Srpske 110 dok u Brčko Distrikt nije odselilo ni jedno lice.
Istočno Novo Sarajevo, koristeći migracioni saldo kao kriterijum za ocjenu razvoja opštine, slobodno možemo uporediti sa drugim pozitivnim primjerima razvijenih gradova i opština u Republici Srpskoj, kao što su Banja Luka i Bijeljina. Iako je Istočno Novo Sarajevo po broju stanovnika znatno manje od Banja Luke i Bijeljine, ipak posljednjih godina procentualno bilježi veći priliv stanovnika iz drugih sredina, u odnosu na ova dva grada u Republici Srpskoj koji imaju kvantitativno najveći pozitivni migracioni saldo u Republici Srpskoj. Odmah iza njih je opština Istočno Novo Sarajevo.

Napomena: Službeni statistički podaci o stanovništvu su preuzeti iz Biltena „Demografska statistika“ broj: 19, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, 2016.godina.

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo