Udruženje „DAJTE NAM ŠANSU“ je registrovano 24. marta 2011. godine, kao proizvod prepoznavanja zajedničkog problema,a to je „mjesto u društvu“ porodica djece/osoba s poteškoćama u razvoju koje je na nezavidnom nivou. Udruženje ukratko ima zadatak  da povezuje roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, kako bi zajednički djelovali u iznalaženju rješenja za probleme sa kojim se svakodnevno susreću.

Naša glavna ambicija i namjera je porodice djece sa poteškoćama u razvoju dovesti u ravnopravan položaj u društvu i na taj način omogućiti im život dostojan čovjeka.Mi utičemo na svijest zajednice edukativnim i inkluzivnim aktivnostima kao i na promjene, dopune i implementiranje relevantnih zakona. Nepostojanje sistemske podrške porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju navelo nas je na osnivanje prvog u BiH Servis centra „Dajte nam šansu“ zasnovanog na principu „Respite care“ centara u svijetu. Sve usluge Servis centra su besplatne za sve porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju na nivou KS bez obzira na dob, stepen i vrstu poteškoće. U Servis centru rade stručnjaci (defektolog, medicinska sestra, psiholog, pravnik, socijalni radnik, muzikoterapeut i volonteri srodnih zanimanja).

Od 2014. godine pružili smo > 20 000 besplatnih usluga za 380 registrovanih porodica koje žive u Kantonu Sarajevo. Po popisu stanovništa iz 2011. godine, na nivou KS živi 35.729 osoba s poteškoćama.

Najvažnije usluge koje pružamo su:

 1. Kratki boravak djece i osoba poteškoćama u razvoju sa sljedećim sadržajem:

Ø                 Radna terapija, muzikoterapija, učenje

Ø                 Individualna sesija sa defektologom

Ø                 Individualna sesija sa psihologom

Ø                 Vanjske aktivnosti

Ø                 Mobilni tim

Ø                 Asistent u nastavi

 1. Psihološka podrška (individualni i grupni rad)
 1. Pravna podrška
 2. Informativna podrška socijalnog radnika
 3. Pomoć u kriznim situacijama ili situacijama potrebe
 4. Radionice za braću / sestre (radionice za tipičnu braću i sestre)
 5. Opservacija djeteta (identifikacija specifičnih poteškoća u učenja i/ili ponašanju)
 6. Edukacija asistenata u nastavi koji se raspoređuju u obrazovne ustanove KS
 7. Edukacija stručnog osoblja
 8. Prenošenje modela Servis centra na druge općine u BiH kroz treninge za NVO i roditelje
 9. Informatička sekcija
 10. Terapijska radionica sa psima i mačkama

Budući da jedan Servis centar, zbog velikog broja porodica, čiji broj raste iz dana u dan, kapacitetom ne može zadovoljiti sve potrebe naših korisnika, Udruženje “Dajte nam šansu” pokrenulo je niz aktivnosti za otvaranje drugog Servis centra u Opštini Stari Grad za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju, i u vezi s tim pozivamo Vas, da se uključite u krug partnera i prijatelja Udruženja Dajte nam šansu koji od 2014. godine podržavaju rad Servis centara za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“ koji kao jedini takav u KS pruža besplatnu podršku kompletnoj porodici, bez obzira na dob, vrstu i stepen poteškoće.

Opština Stari Grad dala nam je pod zakup poslovni prostor u ulici Obala Kulina bana, broj 28, površine 128 m2., položajem i kvadraturom adekvatnim za ovu namjenu.

Prostor koji smo dobili od opštine bio je potpuno devastiran. Kroz donacije i projektna sredstva, uspjeli smo završiti građevinske radove, pristup osobama s invaliditetom (kosa rampa), prozore, vrata i moleraj.

Centur je trenutno neophodna donacija FRIŽIDERA ( 150, 200 litarski) i UGRADBENE PLOČE (dvije ploče):

 Odlučite li da nas podržite nas kroz donaciju gore navedenog ili dijela istog, postajete partner u podršci porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju – jednoj od najmarginalizovanijih grupa u BiH.

Kao znak zahvalnosti, možemo istaći Vaš logo na našoj facebook stranici koju prati oko 3000 ljudi i na našem kombiju adaptiranom za prevoz osoba s invaliditetom.

Više o nama možete pogledati putem linkova:

https://www.facebook.com/servis.dajtenamsansu/

www.dajtenamsansu.org