Na zajedničkom rektorskom kolegijumu Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanom 8. juna 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, donesena je odluka da Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj bude objavlјen 13. juna 2018. godine, u dnevnim novinama “Nezavisne novine“ i “Euro Blic“.

Kolegijum je odlučio da prijem dokumenata za upis bude od 18. do 29. juna 2018.godine, dok je polaganje kvalifikacionog ispita zakazano za 2. jul 2018. godine. Preliminarna rang lista, biće objavlјena 4. jula do 14 časova.

Eventualne žalbe na rang liste biće moguće 5. i 6. jula 2018. godine, dok će 9. jula biti objavlјene konačne rang liste primlјenih studenata na prvu godinu studija.

Kako je zaklјučeno na kolegijumu dva univerziteta, upis kandidata je od 10. do 13. jula 2018. godine.

Nakon prvog upisnog roka, drugi upisni rok organizovaće organizacione jedinice koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.

Konkrus za drugi upisni rok, biće objavlјen u dnevnim novinama 22. avgusta 2018. godine.

Prijave kandidata moguće su od 27. avgusta do 5. septembra 2018., a polaganje prijemnih ispita zakazano je za 7. septembar.

Preliminarni rezultati drugog kvalifikacionog ispita biće objavlјeni 10. septembra 2018. godine. Žalbe su moguće od 11. do 13. septrembra, a konačna lista primlјenih studenata biće objavlјena 14. septembra 2018.

Zajednički je odlučeno da se upis primlјenih kandidata obavi od 17. do 19. septembra ove godine.

Zajednički kolegijum, donio je i odluku da nastava na svim godinama studija počne 1. oktobra 2018. godine.

Rukovodstvo dva univerziteta, razgovaralo je i o razmjeni nastavnog osoblјa na dva javna univerziteta za potrebe nastavnog procesa u akademskoj 2018/2019. godini.

Bilo je i riječi o primjeni Pravilnika o normativima i standardima za finansisaranje javnih visokoškolskih ustanova u praksi i isplati rada preko normativnog opterećenja.

Razgovarano je i o incijacitivi za pokretanje aktivnosti na izradi novog Zakona o visokom obrazovanju.

Govorilo se i o iskustvima u praksi kada je riječ o rješavanju statusa nastavnika u dvojnom radnom odnosu.

Važna tema ovog kolegijuma bila je i preprema za institucionalnu akreditaciju javnih univerziteta i akreditaciju studijskih programa.

Izvor i foto: http://www.unibl.org/http://www.ues.rs.ba