ObukaU okviru Tempus projekta WIMB 543898-TEMPUS-1-2013-1-ESTEMPUS, u martu 2015. godine na Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu isporučena je test mašina AGS-20Knxd+500 mm japanske firme SHIMADZU, što je još jedan u nizu pozitivnih događaja na našem fakultetu u posljednjem periodu. Uz test mašinu isporučeni su alati koji omogućavaju ispitivanje materijala na zatezanje, pritisak, savijanje u 3 tačke, kao i alat za određivanje statičkog i dinamičkog koeficijenta trenja.
Test mašina je instalisana u laboratoriji Mašinskog fakulteta, gdje je obavljena i obuka nastavnika, saradnika i laboranta od strane predstavnika firme SHIMADZU iz Beograda. Nakon uspješnog obavljenog kursa dobijeni su certifikati sa kojima se potvrđuju stečene kompetencije, odnosno mogućnost samostalnog rukovanja navedenom opremom. Bitno je istaći da se instalacijom test mašine značajno poboljšava kvalitetu izvođenja nastave i vježbi, te omogućavaju značajno bolji uslove za naučno-istraživački rad.