amupMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Sprske danas je predstavilo android aplikaciju ministarstva, prvu kada su u pitanju MUP na teritoriji BiH. Aplikaciju su predstavili ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač, direktor Policije Gojko Vasić i načelnik Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije MUP-a Divna Lovrić Bojanić. Android aplikacija za pametne telefone omogućava informisanje javnosti i sve servise prema građanstvu koji su dostupni na internet stranici MUP-a RS, korištenje SMS servisa za provjeru statusa zahtjeva ili dokumenta, statusa registracije vozila, statusa novčane kazne i plate, kaznenih bodova. Aplikacija omogućava i dostupnost mape sa lokacijama organizacionih jedinica, te direktno pozivanje sa aplikacije hitnih brojeva telefona 121, 122,123 i 124. “Građani na jednostavan i brz način mogu doći do informacija, imaće pristup raznim servisima. Jedna od najboljih stvari je mogućnost prijave krivičnih djela i dostavljanja fotografija o tom krivičnom djelu”, kazao je Dragan Lukač. Gojko Vasić je istakao da je naročito važno da su aplikaciju izradili stručnjaci MUP-a RS u okviru svojih redovnih aktivnosti, pa nije bilo dodatnih troškova, a stručnjaci MUP-a će nastaviti usavršavati sistem.

Izvor:Cafe.ba