Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini da je raspisan konkurs za dodjelu grantova za finansiranje inovativnih tehnologija za nova tržišta.

Više informacija dostupno je u dokumentima u prilogu i na linku https://tillvaxtverket.se/english/demo-environment.html.
Poziv je otvoren do 28. februra 2017. godine.

Kontakt osoba je Pia Lindstrom (e-mail: pia.lindstrom@sida.se; web: www.sida.se; tel.: + 46 8 698 51 07; mob.: + 46 70 220 23 81).

Program Demo Environment zaštite životne sredine uključuje finansiranje transfera međunarodnih tehnologija za kupce u 14 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naglasak Programa je na proizvode čistih tehnologija, sisteme, procese i usluge koji nude jasne prednosti u odnosu na konkurentska rješenja u sljedećim oblastima: voda, sanitacija, usluge ekosistema, energija i urbani razvoj.

Program Demo Environment finansira Švedska agencija za razvoj i saradnju (Sida), a njime upravlja Švedska agencija za ekonomski i regionalni razvoj (Tillva xtverket).

Finance for innovative technology- SIDA letter 
DemoEnvironment_Information for applicants_Jan 2017
Infokit DemoEnv eng 2017

Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

www.komorabih.ba