Tradicionalno i ove godine opština Istočna Ilidža organizuje manifestaciju “Konferencija beba 2019” u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta i Omladinskim savjetom Istočna Ilidža. Manifestacija je planirana za 28. juni sa početkom u 18:00 časova, na platou TC „Bingo”.

Prijavlјivanje učesnika počinje na dan manifestacije od 18:00 časova na platou TC „Bingo”. Pravo učešća imaju sve bebe rođene u periodu od 28. 6. 2018. godine do 28. 6. 2019. godine. Prilikom prijavlјivanja na uvid je potrebno donijeti zdravstvenu knjižicu ili izvod iz matične knjige rođenih za bebe.