Pino NaturePino Nature Hotel raspisuje KONKURS:

Radno mjesto KUHAR.

CV poslati na e-mail:

booking@pino-hotel.com

Javite se na Konkurs najkasnije do 15.03.2016.