KONKURS ZA ORIGINALNI POZORIŠNI TEKST ZA LUTKARSKU PREDSTAVU

Povodom 18. rođendana Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu  „Lut fest” koji se održava pod motom “Lutkarski bal punoljetstva”od 15. do 19. maja, 2017. godine u Istočnom Sarajevu, Forum teatar, organizator festivala raspisuje Konkurs pod nazivom “Lutka, lutak, oblutak” za originalni pozorišni tekst za lutkarsku predstavu.

U cilju afirmacije umjetničkog stvaralaštva za djecu, sa posebnim akcentom na umjetnost lutakrstva, popularišući ovaj vid pozorišne umjetnosti u BiH, Festival je raspisao konkurs, kako bi podstakao mlade autore da stvaraju na polju lutkarstva, ali i one već afirmisane dramske i pozorišne pisce da dio svog književnog opusa posvete lutkarskoj umjetnosti i najmlađima.

Uslovi učešća:

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine i svi autori koji pišu na nekom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine.

Žiri će uzimati u obzir neobjavljene, neizvođene i nenagrađene pozorišne tekstove namijenjene izvođenju u lutkarskom pozorištu.

Cilj raspisivanja konkursa je podsticaj i afirmacija domaćeg lutkarskog stvaralaštva za djecu i afirmacija lutkarske umjetnosti u BiH.

Tema konkursa je slobodna.

Rok za slanje tekstova je 21. februar 2017. godine, a odluka o nagradi biće saopštena 21. marta, 2017.  na Međunarodni dan lutkarstva.

Članovi žirija su: prof dr Radoslav Lazić, teatrolog, Dara Sekulić, književnica, Vitomir Mitrić, reditelj i dramski pedagog, direktor Lut festa.

Najbolji autor konkursa dobija plaketu “Luča Lut festa”.

Autorska prava  i dogovor o visini tantijema autor će riješiti u dogovoru sa Pozorištem koje se odluči za realizaciju nagrađenog teksta. Pobjednik će biti pozvan da bude gost 18. Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu “Lut fest” u Istočnom Sarajevu u maju 2017. godine, gdje će biti koordinator dječijeg žirija festivala. U okviru festivalskog programa biće organizovano scensko čitanje teksta sa lutkama. Nagrađeni tekst biće objavljen u Monografiji, povodom 20. Lut festa.

Ukoliko ni jedan komad ne bude zadovoljio osnovne kriterijume: umjetnička vrijednost, inovativnost u lutkarskoj formi i scenska izvodljivost komada, kao i estetske kriterijume, žiri zadržava pravo da ne proglasi pobjednika Konkursa.

Konkurs je anoniman. CD sa kopijom nepotpisanog teksta u .pdf formatu i označen šifrom, treba dostaviti poštanskim putem. U velikoj koverti poslati i zatvorenu kovertu sa rješenjem šifre: naslov teksta, ime autora, adresa boravka, telefonski i elektronski kontakti. Materijali dostavljeni na konkurs se ne vraćaju.

Adresa za dostavljanje materijala:

Forum teatar-Lut fest (za KONKURS “LUTKA, LUTAK, OBLUTAK”),

Banović Strahinje 5

71 123 Istočno Sarajevo

Reublika Srpska

BiH

Tekstovi koji su u suprotnosti sa navedenim pravilima prijave neće biti uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije na sajtu: www.lutfest.com