CKTMolimo naše najmlađe sugrađane koji žele da učestvuju u izboru najboljeg vaskršnjeg crteža, povodom vakršnje priredbe, da svoje crteže dostave u CZK Trnovo do 28.04. do 15,00 h.
Takođe,molimo sve koji žele učestvovati u izboru najljepših šarenih jaja, da ista dostave u ponedjeljak 02.05. do 14,00 časova.
I ove godine su obezbjeđene prigodne nagrade za najuspješnije.