Besplatna šestodnevna obuka za mlade preduzetnike u Makedoniji.

Podsticanje preduzetništva kod mladih na Zapadnom Balkanu je regionalni projekat koji sprovode kancelarije British Council-a na području Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija), a u saradnji sa resornim  ministarstvima zaduženim za područje obrazovanja i institucijama koje su angažovane na polju podsticanja preduzetničkih vještina mladih. Cilj projekta je promovisanje preduzetništva kod mladih, razvoj preduzetničkih vještina u cilju poboljšanja poslovanja i unapređenje digitalnih vještina. Kroz institucionalnu podršku predložiće se mjere koje podstiču razvoj preduzetništva, koristeći iskustva Velike Britanije.

Ukoliko si zainteresovan da nam se pridružiš na ovom projektu i razmjenjuješ znanja i iskustva sa svojim vršnjacima iz regiona, a pritom:

  • imaš od 21 do 30 godina,
  • imaš kreativne preduzetničke  ideje,
  • namjeravaš da započneš ili si nedavno započeo svoj biznis,
  • u stanju si efektivno komunicirati na engleskom jeziku,

pozivamo te da se prijaviš za našu besplatnu šestodnevnu obuku za mlade preduzetnike koja će se održati od 7. do 12. decembra 2015. godine u Skoplju, kao i mogućnost da učestvuješ na takmičenju sa biznis idejom i pobijediš.

Da bi ste se prijavili potrebno je da pošaljete prijavni formular putem e-maila  do kraja dana 25. novembra 2015. godine:

Samo odabrani kandidati će dobiti priliku da pohađaju obuku i takmiče se za nagradu.

Izvor: www.britishcouncil.ba