Potpredsjednik Vlade Srpske Anton Kasipović i predstavnici granskih sindikata pravosuđa, uprave, MUP-a i prosvjete potpisali su memorandum o razumijevanju o izmirenju obaveza iz prethodnog perioda, zaključno sa 31. decembrom 2016. godine. Ukupne obaveze po osnovu rada i naknada iznose 17 miliona i 700 hiljada maraka, od čega 4,5 miliona predstavljaju utužene obaveze.

Sindikati su postavili i uslove koje je Vlada prihvatila, a to je da se redovno izmiruju tekuće obaveze i da zajedno sa resornim ministarstvima u roku od mjesec dana rade na rješavanju pitanja onih radnika koji su u toku sudskog postupka.

Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je potpisivanje ovog dokumenta rezultat dobronamjernog, otvorenog i dugog procesa pregovaranja resornih ministarstva i sindikalaca u kojima je nađena formula kako izmiriti obaveze iz ranijeg perioda.

“Ukupne obaveze prema zaposlenima po osnovu rada i naknada iznose 17,7 miliona KM i Vlada te obaveze želi izmiriti. Od tog iznosa, utužene obaveze iznose 4,5 miliona KM”, rekao je Kasipović, koji je potpisao Memorandum u ime Vlade Srpske.

On je rekao da će prvo biti izmirivane obaveze za period 2011-2014. godina, počev od otpremnina u iznosu od 765.000 KM, što bi trebalo da bude uplaćeno nakon isplate plate za april.

“Nakon toga u dvije rate ćemo izmirivati obaveze za period 2011-2014. godina od 903.000 KM, poslije čega će obaveze za period 2015-2016. godina biti izmirivane u 12 jednakih mjesečnih rata”, najavio je Kasipović.

On je rekao da je Vlada prihvatila zahtjev sindikata da se redovno izmiruju tekuće obaveze u ovoj godini, kao i da ljudi koji su u toku sudskih postupaka, a nemaju izvršne sudske presude, budu predmet posebnog dogovoranja.

“U roku od mjesec dana od potpisivanja ovog memoranduma sindikati i resorna ministarstva će zajedno da rade na rješavanju ovog pitanja”, rekao je Kasipović i dodao da je zadatak svakog od ministarstva da u okviru raspoloživih sredstava, i u saradnji sa Ministarstvom finansija Srpske, obezbijede novac za isplatu.

On je dodao da bi resorni ministri i predsjednici sindikata, zajedno sa poslodavcima, trebalo da budu u svakom trenutku upoznati o namjenama i načinu plaćanja, jer je riječ o isključivo namjenskim sredstvima.

Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac, koji je u ime tog sindikata potpisao memorandum, rekao je da je dokument rezultat traženja najboljih rješenja.

On je dodao da je dogovoreno da se pokuša naći rješenje za budžetske korisnike koji su pokrenuli tužbe za naplatu dugovanja, a nisu još nisu dobili sudske presude.

“To ćemo dogovarati u narednih mjesec dana, a sa Vladom je dogovoreno da pregovaramo o regulisanju pitanja prevoza”, rekao je Vrhovac.

Memorandum je u ime Sindikata obrazovanja nauke i kulture Republike Srpske potpisao prvi čovjek tog sindikata Dragan Gnjatić, a isto su učinili i predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Јondić, kao i predsjednik Sindikata pravosuđa Siniša Petrović.

Potpisivanju Memoranduma u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Srpske Daragan Lukač, ministar prosvjete i kuture Dane Malešević i ministar uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.

(RTRS/SRNA)