Srpsko kulturno umjetničko društvo „Boško Vujadin“ je u periodu od 26.07.2018. do 01.08.2018. godine kao predstavnik Bosne i Hercegovine učestvovalo na 8. Internacionalnom festivalu folklora koji se održavao u gradovima Aiud i Okna Mureš u Rumuniji.

Ovaj internacionalni festival ima status CIOFF festivala (Internacionalni savjet za organizaciju folklornih festivala i narodnu umjetnost) i predstavlјa najvažini događaj u ovoj regiji.

Na ovom festivalu se svake godine predstavi oko 10 različitih zemalјa učesnica, a ove godine osim Rumunije kao domaćina, pored Bosne i Hercegovine nastupili su još i Albanija, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Kolumbija, Češka, Mađarska, Turska i Ukrajina.

Osim igara i pjesama, članovi SKUD “Boško Vujadin” uspješno su prezentovali i našu tradicionalnu kuhinju koja je bila veoma zapažena. Takođe, uspostavili su i dobre kolegijalne odnose sa većinom ostalih učesnika što je rezultiralo i novim ponudama za saradnju u budućem periodu.

Ovo je prvo gostovanje SKUD “Boško Vujadin” u Rumuniji, koje je realizovano uz finansijsku pomoć opštine Istočna Ilidža i vlastitih sredstava SKUD-a „Boško Vujadin“.

Izvor i foto: Opština Istočna Ilidža