Na osnovu člana 26. Poslovnika o radu Skupštine opštine Istočna Ilidža („Službene novine grada Istočno Sarajevo, broj: 27/07, 18/08 i 31/09 ), predsjednik Skupštine Istočna Ilidža

SAZIVA

X REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE ISTOČNA ILIDžA,

koja će se održati dana 26.12.2017.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali Opštine Istočna Ilidža, te Vas

P O Z I V A M O da istoj prisustvujete.

Za X REDOVNU SJEDNICU Skupštine opštine Istočna Ilidža, predsjednik Skupštine opštine PREDLAŽE sljedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa IX Redovne sjednice Skupštine opštine Istočna Ilidža.

2. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Istočna Ilidža za 2018 godinu.

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta opštine Istočna Ilidža za 2018 godinu.

4. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Istočna Ilidža za 2018 godinu.

5. Prijedlog Odluke o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu.

6. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu.

7. Prijedlog Odluke o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti.

8. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti.

9. Prijedlog Odluke o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

10. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

11. Prijedlog Odluke o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije.

12. Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije.

13. Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika načelnika Opštine.

14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste stručnjaka.

15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Istočna Ilidža u 2018. godine.

16. Prijedlog Odluke o vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Istočna Ilidža.

17. Prijedlog Odluke o javnom oglašavanju na teritoriji opštine Istočna Ilidža.

18. Prijedlog Odluke o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za opštinu Istočna Ilidža.

19. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Istočna Ilidža.

20. Prijedlog Odluke o prijedlogu upisnih područja za tri osnovne škole na području opštine Istočna Ilidža.

21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja.

22. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za društveni nadzor i predstavke.

23. Odbornička pitanja.