У току радови на изградњи пјешачке стазе која спаја ул. Цара Душана и ЕТФlukavica