Što nam je kultura sivlja, zapuštenija i napuštenija, što se manje čitaju i pišu knjige, a i one napisane – marginalizuju, što je više pseudokulture i zamjena za život – više se ljudi zaklinju u sopstvenu originalnost, izabranost…
E pa ne, rođeni moj i predraga damo i damice, ne: samouvjerenost u koju nas ubjeđujete i odjeća kojom pokrivate nesigurnost, hiljadu statusa i parola ne čine ni vas ni nas ni bilo koga origialnim i sjajnim.

Hoćeš da vjerujemo u tvoje kvalitete?

Čitaj, slušaj, uči jer čovjek se uči dok je čovjek. Ne, lažu te: Ni sa čim se iznad drugih ljudi nisi rodio, jer svi smo Bogoslični i svi pred vratima smrti. Nema ništa što te po rođenju čini pretplaćenim da budeš “originalniji” – što prije napustiš iluziju o sebeizabranosti – više ćeš vrijediti pred Neprolsznim.

Originalan je samo onaj ko je Lik Božiji izgradio prema Bogočovjeku a ne boga od sebe prema sebi. Originalan znači izvoran.

Niko nije sebi izvor, ako jeste, čemeran je jer je sam. Harizma znači dar. Dar ne možeš dati sam sebi. Ako ga daješ, znači da si sam. A i Bog reče da nije dobro da je čovjek sam.

Autor: Protojerej-stavorfor Darko Đogo