NO HATE najsvjetlija tačka Lukavičkog sivila.

no hate

Uveliko zatrpani mržnjom nakon ratnih zbivanja 92/95 mladi iz Istočnog Sarajeva su odlučili da promijene pogled na svijet i da smanje govor mržnje kako u svijetu tako i u našoj neperspektivnoj sredini lokalni tim #noHate je osnovan 28.04.2016 i broji 16 aktivnih članova kontaktirali smo njihovu

koordinatoricu Natašu Crkvenjaš koja je jako ponosna na svoj tim.
Evo šta je ona poručila:
Budite članovi nevladinih organizacija i uključujte se u što više aktivnosti i projekata, jer je u tome ključ naše budućnosti i države koju sami gradimo.