Blizu 150 lica godišnje se obrati Odjeljenju za opštu upravu grada sa zahtjevom za promjenu imena, prezimena ili kompletnog identiteta. To je na nivou prethodnih godina.

 U prošloj godini pred Odjeljenjem za opštu upravu grada sprovedeno je 147 postupaka za promjenu ličnog imena – rekla je šef Odsjeka za upravne poslove i građanska stanja Diana Džaja-Jokić.

Prema njenim riječima, u obzir su uzeti svi postupci za promjenu kompletnog identiteta, što znači imena i prezimena, kao i postupci za promjenu samo prezimena, ili samo imena.

– Od drugih organa nadležnih za sprovođenje zaprimljeno je još nekih desetak rješenja o promjeni imena za lica koja su rođena na području grada – rekla je Džaja-Jokić.

Od 147 postupaka vezanih za promjenu ličnog imena, 80 odsto slučajeva odnosi se na promjenu prezimena.

– Podnosioci su uglavnom žene, koje nakon prestanka braka žele da promijene prezime koje su koristile do tada – kazala je Džaja-Jokić.

Dodala je da je mali broj onih koji se odlučuju za promjenu i imena i prezimena.

– Takvi postupci sprovedeni su u svega tri ili četiri slučaja, a ostali se odnose samo na promjenu imena – rekla je Džaja-Jokić.

Psiholog Aleksandar Milić smatra da je kod ljudi ključno pitanje identitet.

– Pri padu samopouzdanja ljudi žele da ojačaju sebe promjenom imidža, oblačenja, ponašanja, kontaktiranja, pa i promjenom imena. Ime je jedan od načina promjene identiteta. To je proces gubljenja i odricanja od prethodnog, a traganje za nekim novim identitetom – rekao je Milić.

Još je dodao da osobe mogu promijeniti ime, imidž, neke simbole, ali je suština samo djelimično kompenzovana. To ima kraći efekat jer u osnovi opet ostane unutrašnja krhkost i nezadovoljstvo.

Građani imaju manje-više jedinstven stav, a to je da promjene imena i prezimena, osim u slučaju promjene bračnog statusa, nisu uobičajena i normalna pojava.

– U redu je kada se žene udaju ili razvode pa dolazi do promjena prezimena, ali za promjenu imena ili kompletnog identiteta po meni ne postoje neki normalni razlozi. To je najčešće hir pojedinca, pomodarstvo i stid zbog naših starih tradicionalnih imena koja danas nisu toliko “moderna” ili bijeg onih koji su se negdje vani ogriješili o zakon – kazala je stanovnica Nove varoši Rosa Rajlić.

Procedura

Za promjenu ličnog imena potrebno je ispuniti i predati zahtjev za promjenu identiteta, imena ili prezimena, koji se može preuzeti u Gradskoj upravi. Takse i naknade za promjenu ličnog imena iznose deset maraka za rješenje i dvije za zahtjev.

prezimena

Izvor: glassrpske