meta12foPropozicije konkursa za učešće u zajedničkoj zbirci poezije mladih autora sa prostora Bosne i Hercegovine su:
– autori/ice moraju biti starosne dobi od 15 do 30 godina
– autori/ice mogu aplicirati sa najviše 4 pjesme
– pjesme moraju biti lektorski obrađene te pravopisno i gramatički    zadovoljavajuće
-pristigle radove ne vraćamo autoru/ici i sa njima možemo   raspolagati samo u svrhe realizacije ovog projekta
-uz sadržaj pjesama autor/ica treba da pošalje kopiju lične karte,   adresu stanovanja i kraću biografiju

 

Adresa: Telali br. 15

Tel: +387 61 510 422

71000 Sarajevo Web: www.udruzenje-metamorfoza.org
Udruženje ″Metamorfoza″

KONKURS ZA UČEŠĆE U ZAJEDNIČKOJ ZBIRCI POEZIJE
MLADIH AUTORA SA PROSTORA BOSNE I HERCEGOVINE
Udruženje “Metamorfoza” iz Sarajeva

već petu godinu za redom obilježava Svjetski dan poezije– 21. mart.

U protekle dvije godine, u sklopu obilježavanja ovog praznika poezije, Udruženje “Metamorfoza” je izdavač i dvije zajedničke zbirke poezije mladih autora sa prostora Bosne i Hercegovine. Vođeni dobrom i uspješnom praksom i u 2016. godini planiramo objaviti novu zbirku poezije mladih autora sa prostora naše države. Stoga, koristimo ovu priliku da ponovo pozovemo mlade pjesnike iz Bosne i Hercegovine da uzmu učešće u stvaranju nove zajedničke zbirke poezije mladih autora, koja će biti pripremljena i objavljena 21. marta 2016. godine u Sarajevu.
Propozicije konkursa za učešće u zajedničkoj zbirci poezije mladih autora sa prostora Bosne i Hercegovine su:-autori/ice moraju biti starosne dobi od 15 do 30 godina – autori/ice mogu aplicirati sa najviše 4 pjesme -pjesme moraju biti lektorski obrađene te pravopisno i gramatički zadovoljavajuće -pristigle radove ne vraćamo autoru/ici i sa njima možemo raspolagati samo u svrhe realizacije ovog projekta -uz sadržaj pjesama autor/ica treba da pošalje kopiju lične karte, adresu stanovanjai kraću biografiju. Cilj projekta je odabrati i promovisati 15-20 najuspješnijih mladih pjesnika sa prostora čitaveBosne i Hercegovine. U slučaju da ne realizujemo pomenutu ideju, svaki autor koji bi se trebao naći u pomenutoj zbirci bit će obavješten putem e-maila o otkazivanju štampanja i izdavanja iste.

Svi uvršteni autori u pomenutu zbirku neće biti dužni plaćati kotizaciju ili neki drugi vid novčane naknade za učešće, ali zbog nepostojanja finansijskih sredstava za realizaciju ovog projekta, svaki autor će potpisati Ugovor o saradnji sa Udruženjem u kojem će se obavezati na kupovinu najmanje jedne knjige. Ovom prilikom pozivamo i sva zainteresovana fizička i pravna lica da podrže naš projekat i da učestvuju u istom kroz sponzorstvo i donacije u cilju realizacije ovog projekta od izuzetnog značaja.
Svi zainteresovani mladi pjesnici svoje radove mogu slati na e-mail adresu: metamorfoza.udruzenje@gmail.com do 10.1.2015. godine.

zvor: Udruženje „Metamorfoza“