GlassrpskeInvesticiono-razvojna banka (IRB) RS snizila je za pola procenta kamatne stope na kredite privredi, mladim preduzetnicima je odobreno dodatno umanjenje kamate od 0,3 odsto, a proširena je grupa korisnika stambenih kredita za koju mogu apicirati samci i visokoobrazovani bračni parovi stariji od 35 godina.

Direktor IRB RS Snežana Vidović istakla je da će se uslovi za dobijanje stambenih kredita za proširene kategorije razlikovati od uslova koji su do sada važili za ovu kreditnu liniju jer ih je diktirala Razvojna banka Savjeta Evrope. Primanja pojedinca ili oba bračna druga ne mogu biti veća od 1.200 evra mjesečno, ukupna površina stambene jedinice koja se kupuje ne može biti veća od 65 kvadratnih metara, dok površina stambene jedinice koja se gradi ne može preći 92 kvadratna metra. Iznos kredita je do 100.000 KM na period otplate do 20 godina, dok bi kamatna stopa na ovu kreditnu liniju mogla iznositi oko pet odsto.

Osobe sa invaliditetom uvršćene su u beneficiranu grupu korisnika stambenih kredita. Zahvaljujući proširenju grupe stambene kredite IRB-a za prvu stambenu jedinicu moći će dobiti samci i visokoobrazovani bračni parovi stariji od 35 godina. Njima bi krediti trebalo da budu dostupni za mjesec ili dva nakon što bude završena procedura u vezi sa kreditnim aranžmanom sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope. IRB će u okviru ove kreditne linije raspolagati sa 5,55 miliona KM, od kojih će pet miliona biti obezbijeđeno u aranžmanu sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope.

Smanjenje kamate privrednicima uslijedilo je nakon što je Vlada RS krajem prošle godine donijela set mjera za rasterećenje privrede i podsticanje razvojnog i investicionog ciklusa. Kamata je snižena na sve kreditne linije koje IRB RS nudi privrednicima. One obuhvataju kredite za početne poslovne aktivnosti, mikrobiznis u poljoprivredi, preduzetnike i preduzeća, te kreditnu liniju koju IRB realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom.

IRB je od osnivanja 2008. do kraja 2015. godine plasirao 1,68 milijar

Smanjenje kamate privrednicima uslijedilo je nakon što je Vlada RS krajem prošle godine donijela set mjera za rasterećenje privrede i podsticanje razvojnog i investicionog ciklusa. Kamata je snižena na sve kreditne linije koje IRB RS nudi privrednicima. One obuhvataju kredite za početne poslovne aktivnosti, mikrobiznis u poljoprivredi, preduzetnike i preduzeća, te kreditnu liniju koju IRB realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom.

Direktor IRB RS Snežana Vujnić kazala je da nude kredite za početne poslovne aktivnosti i mikrobiznis u poljoprivredi do 50.000 KM uz kamatnu stopu od 4,1 do 4,9 odsto. Rok otplate za prvu vrstu kredita iznosi do sedam godina uz jednogodišnji grejs period, dok je u drugom slučaju period otplate do deset godina uz grejs period do 36 mjeseci.

– Maksimalan iznos kredita za preduzetnike i preduzeća je pet miliona KM sa rokom otplate do deset godina, a kamatna stopa je od 3,5 do 4,9 odsto. Još je aktuelna kreditna linija sa Svjetskom bankom sa maksimalnim iznosom kredita do pet miliona KM. U ovom slučaju finansijske posrednike bira Svjetska banka, a izlazna kamatna stopa IRB-a je 1,9 odsto prema finansijskim posrednicima, koji mogu da pregovaraju sa korisnikom o kamatnoj stopi – istakla je Vujnićeva.

Izvršni direktor Sektora za makroekonomske analize i planiranje u IRB RS Ivan Vidović kaže da će se uslovi za dobijanje stambenih kredita za proširene kategorije razlikovati od uslova koji su do sada važili za ovu kreditnu liniju jer ih je diktirala Razvojna banka Savjeta Evrope

Primanja pojedinca ili oba bračna druga ne mogu biti veća od 1.200 evra mjesečno, ukupna površina stambene jedinice koja se kupuje ne može biti veća od 65 kvadratnih metara, dok površina stambene jedinice koja se gradi ne može preći 92 kvadratna metra. Iznos kredita je do 100.000 KM na period otplate do 20 godina, dok bi kamatna stopa na ovu kreditnu liniju mogla iznositi oko pet odsto – kaže Vidović.

IRB je od osnivanja 2008. do kraja 2015. godine plasirao 1,68 milijardi KM. Banka i njeni fondovi ostvarili su od tada neto dobit od 128 miliona, od čega na 2015. godinu otpada 21 milion KM.

Snižene kamatne stope

– 0,5 % – sve kreditne linije za privredu

– 0,3 % – dodatno umanjenje za mlade preduzetnike

Proširen krug korisnika

– mladi bračni parovi sa ili bez djece do 35 godina

– samci stariji od 35 godina

– visokoobrazovani bračni parovi stariji od 35 godina

(Izvor: Glas Srpske)