FONDACIJA SHL OBJAVLJUJE POZIV
ZA UPIS POLAZNIKA PROGRAMA AKADEMIJE 2016/2017

shlOsnaživanje mladih i ostvarivanje njihovog potencijala za preuzimanje vodeće uloge u društvu oduvijek je bilo u fokusu rada Fondacije SHL. U našem radu mladi su nam bili partneri, te smo kroz edukacijske programe, savjetovanje, mentorstvo i podržavanje omladinskih projekata zajedno pokretali promjene u društvu. Potrebe mladih u BiH su naša glavna vodilja, zbog čega smo razvili novi edukacijski program za mlade koji su svojim angažmanom dokazali kako mogu i žele utjecati na svoju okolinu, te služe kao primjer drugima.

Fondacija Schüler Helfen Leben je prilikom pripreme Akademije obavila 6 mrežnih sastanaka na kojima je učestvovalo preko 100 predstavnika civilnog sektora, formalnog i neformalnog obrazovanja, stručnjaka i mladih aktivista. Trenutni nedostaci unutar civilnog sektora, profil ambasadora promjene koji je potreban našem društvu, dobre prakse u neformalnom obrazovanju kao i ključna znanja potrebana jednom mladom aktivisti, bile su samo neke od tema ovih razgovora. Konačno, potrebe našeg društva i mladih uspjeli smo pretočiti u napredan edukacijski program za mlade, koji će pored teorijskog znanja, steći i praktično iskustvo, kao i priliku da vlastite ideje realizuju u sklopu ovog jednogodišnjeg programa.

Akademija je intenzivan, jednogodišnji edukacijski program osmišljen s ciljem osnaživanja i obrazovanja izuzetnih mladih koji imaju potencijal da postanu ambasadori promjene. Namijenjen je mladima čiji karakter, iskustvo i vrijednosti odražavaju njihovu strast za angažmanom, društvenom pravdom i aktivizmom. Akademija će obrazovati 20 mladih ljudi kroz intenzivne i izazovne nastavne cjeline, s jednako zastupljenim omjerom teorije i prakse. Program u svoj fokus stavlja lični razvoj svakog učesnika, te će, pored usvajanja generalnih informacija i vještina, veliki dio programa biti posvećen razvoju specifičnih interesa učesnika. Neposredno po usvajanju novih znanja, učesnici će imati priliku primijeniti to znanje kroz intelektualno izazovne i stimulativne sadržaje, kao i osnažiti svoje djelovanje radom s našim trenerima i mentorima. Po završetku programa, učesnici će imati samopouzdanje da pokrenu druge, biti detaljno upoznati s problemima našeg društva, posjedovati vještine za rješavanje tih problema, znati kako i kada preuzeti rizik, riješiti konflikt, izgraditi tim, te postati dio kritičke mase našeg društva.

Fondacija SHL s ponosom objavljuje da je otvoren poziv za upis prve generacije učesnika programa Akademije, koji započinju s edukacijom u aprilu 2016. godine. Detaljne informacije o programu i koracima selekcijskog procesa možete pronaći u Info paketu, a prijavnicu za Akademiju preuzeti ovdje. Rok za dostavljanje prijava je 03.04.2016. godine do 12 sati.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati:

putem e- maila akademija@shl.ba, te na telefon 033 550 660.