bsb

14. međunarodni festival poezije za djecu i mlade Istočno Sarajevo
” Poezija u bašti sljerzove boje” 15 – 16.decembar 2015. godine