Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo
16.4.
u 19h

BAL POD MASKAMA

“ZID – Zajedno iznad diskriminacije” je projekt koji finansira njemačka fondacija SHL (Schuler Helfen Leben) i realizuje se u 5 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Organizatori projekta su Lokalni tim Istočno Sarajevo Asocijacije srednjoškolaca u BiH, i 4 neformalne grupe iz Gradačca, Gračanice,Mostara i Novog Travnika.

Projektom želimo uticati na povećanje stepena tolerancije kod mladih ljudi u našoj zemlji, izmijeniti percepciju shvatanja različitosti, ali i skrenuti pažnju svim stanovnicima Bosne i Hercegovine na ozbiljnost ovog problema.

Projekat čine dvije grupe aktivnosti i to jedna zajednička aktivnost, “Rušenje zida diskriminacije”, i individualne aktivnosti svake lokalne zajednice.

“Rušenje zida diskirminacije” je aktivnost koja je realizovana 18.3. u 13:30 časova u gore navedim lokalnim zajednicama. Na zidu su bile ispisane poruke diskriminacije, a na ovoj aktivnosti učešće je uzelo oko 350 srednjoškolaca Bosne i Hercegovine.

Svaka lokalna zajednica-organizator ima svoje lokalne aktivnosti koje će biti realizovane u predstojećem periodu.

Lokalni tim Istočno Sarajevo organizuje “Bal pod maskama” koji će se održati 16.4. sa početkom u 19:00 časova u prostorijama Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. 

Na dvočasovni bal pozvani su svi mladi ljudi koji žele da osjete duh aktivnosti koja pomjera standarde kulture u našoj zemlji, ali i predstavnici vlasti, nevladinih organizacija, ambasadori  i drugi. Svi koji se odluče na prisustvo našem događaju, na ulazu u Kulturni centar će dobiti svoju “masku jednakosti”, a ulaznicu predstavlja odgovarajuća odjevna kombinacija koja se ukalapa u tematiku “crna je uvijek u modi”. Svi prisutni moći će tu noć provesti u laganim koracima klasičnih plesova, ali i učestvovati na našem skromnom amaterskom plesačkom takmičenju.

Ovom aktivnošću želimo da pokažemo mladima da, pored razlika koje nas čine bogatim, svi imamo najmanje jednu zajedničku osobinu koja treba da nas povezuje a ne da stvara prepreke u komunikaciji i izgradnji prijateljskih odnosa.

Na našem balu, očekuje se najmanje 70 mladih ljudi, iz Istočnog Sarajeva i Sarajeva, ali i drugih lokalnih zajednica, te predstavnika gradskih, opštinskih i drugih vlasti, predstavnika udruženja i slično.