U naselјu Pavlovac opština Istočna Ilidža urađena je rekonstrukcija i asfaltiranje dijela ulice Gatačka.

Urađena je saobraćajnica dužine od 160,00m, a širine 5,00m, a sa desne strane pješačka staza širine 1,00m. Urađen je kišni kolektor u dužini od 160,00m. Dosadašnji problemi koje su građani Pavlovca imali sa postojećom saobraćajnicom djelimično su rješeni novom asfaltiranom i modernom saobraćajnicom.

Izvor i foto: Opština Istočna Ilidža