Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnici svih šest opština iz sastava grada usaglasili su se danas o formiranju jedinstvene gradske turističke organizacije koja će imati info centre u svim opštinama, saopšteno je iz Gradske uprave.

Gradonačelnik Ćosić rekao je da će osnivači nove turističke organizacije biti Gradska uprava i opštine, te da će u narednih 15 dana svim lokalnim zajednicama dostaviti potrebna dokumenta i akte, o kojima bi predstavnici opština trebalo i zvanično da se izjasne.

Ovom odlukom nadležnosti iz oblasti turizma će ponovo biti pod kontrolom gradske turističke organizacije, kao što je to bio slučaj i ranije, te je upitan rad dosadašnjih opštinskih turističkih organizacija poput onih na Sokocu, Palama i u Trnovu.

Opštinska turistička organizacija opštine Trnovo osnovana je 2010. godine, dok je Opštinska TO Sokolac osnovana 2012. godine.

Posljednja u nizu novoosnovanih opštinskih turističkih organizacija bila je Turistička organizacija opštine Pale, koja je osnovana 2019. godine uz mnogo kontroverzi, praćena brojnim sudskim odlukama i tužbama od strane Grada Istočno Sarajevo i gradske TO “Jahorina”.

Uprkos svom privremenom opstanku, sve nadležnosti, pa i one na teritoriji opštine Pale na kraju završavaju pod nadležnosti grada Istočno Sarajevo i gradske turističke organizacije, što je  danas i utvrđeno na pomenutom sastanku.

Na sastanku je dogovoreno  da se u narednom periodu definišu prava i obaveze opština u novoj turističkoj organizaciji , uz mogućnost određenog nivoa autonomnosti opštinskih info centara  i poštovanje potreba svih lokalnih zajednica.