vaskrsVaskršnja priredba u organizaciji Narodne biblioteke, Osnovne škole Trnovo i Centra za kulturu Trnovo, biće održana 02.05.2016. godine u 16.00 h.

U toku priredbe biće dodijeljene nagrade za najboljeg i perspektivnog sportistu, kao i nagrada za najbolji sportski kolektiv u opštini Trnovo za 2015. godinu.