Naša Vanja Tešanović je mlada aktivistkinja od srednje škole. Svoj ativizam je počela u Omladinskom savjetu Istočna Ilidža, odakle je krenuo njen dalji angažman kroz projekte sa Institutom za razvoj mladih „Kult“, „Britanskim savjetom“, „SHL“-om i drugim organizacijam.

Vanja je od 2014. godine multiplikator u Fondu za omladinski angažman Istočno Sarajevo, SHL-u, kroz koji se mladima pruža finansijska i mentorska podršku za njihove projekte, a u oktobru 2015. je bila asistent trenera na Move On seminaru u fondaciji. Takođe, ona je jedna od kandidata za SHL ambasador aktivizma.


SHL ambasador aktivizma predstavlja role model i inspiraciju mladim ljudima koji svojim angažmanom doprinose boljem položaju mladih i razvoju zajednice. Ambasador će biti zaštitno lice Fondacije SHL, te će imati priliku direktno raditi sa SHL-om u 2016. godini.

• SHL je njemačka fondacija koja podržava razvoj omladinskog angažmana u BiH kroz programe: – Omladinska politika – Omladinski angažman (FOP) – Omladinsko obrazovanje.