Usluge logopeda u vrtiću Mašin svijet. Pojedinačni i grupni rad sa djecom, testiranje, dijagnostika i rad na otklanjanju govornih poteškoća.