Univerzitet u Istočnom Sarajevu je, prema najnovijim podacima svjetske ” Webometrics ” rang-liste univerziteta, ostvario napredak za 1.703 mjesta u odnosu na izvještaj iz jula 2020. godine, te se trenutno nalazi na 3.775 poziciji svjetskih univerziteta.

U odnosu na podatke iz januara prošle godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je napredovao za 2.178 mjesta, što je najveći napredak koji je Univerzitet ostvario na ” Webometrics ” rang-listi, objavljeno je na zvaničnoj stranici ove visokoškolske ustanove.

Ovaj napredak je posebno značajan kada se uzme u obzir da je rangiranje obuhvatilo više od 31.000 univerziteta.

– Znatno poboljšanje pozicije Univerziteta uslijedilo je zbog velike posvećenosti i rada svih zaposlenih nastavnika i saradnika na Univerzitetu, posebno u oblasti nauke i istraživanja, a nakon niza mjera koje je preduzelo i realizovalo rukovodstvo Univerziteta – navodi se u saopštenju.

“Webometrics ” je svjetski priznata rang-lista univerziteta koju razvija i dva puta godišnje ažurira Sajbermetriks laboratorija Španskog nacionalnog istraživačkog instituta.

U januarskom izdanju “Vebometriks” rang-liste, koja je objavljena danas, izvršene su korekcije indikatora na osnovu kojih se boduju individualne performanse visokoškolskih institucija.

Umjesto dosadašnja četiri, rangiranje je vršeno na osnovu tri indikatora – vidljivost univerziteta, otvorenost i izvrsnost u naučnoistraživačkom radu, dok se indikator internetska vidljivost više ne koristi.

Prvih pet mjesta u svijetu na ” Webometrics ” listi zauzimaju američki univerziteti.