Republika Srpska u januaru je ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od oko 405 miliona KM, a pokrivenost uvoza izvozom bila je 83,3 odsto, izjavila je danas direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković.

Čičkovićeva je rekla novinarima da je vrijednost ostvarenog izvoza bila oko 184 miliona KM, a uvoza 221 milion KM.

Izvoz je u januaru ove godine, u odnosu na decembar prošle godine, povećan za 25,9 odsto, a uvoz je smanjen za 23,3 odsto.U strukturi izvoza najznačajnije učešće imaju vještački korund, aluminijum oksid i aluminijum hidroksid, dok u strukturi uvoza najveće učešće ima nafta i ulja dobijena od bitumenoznih materijala, te lijekovi. Srna