Ostaviti budućim generacijama dovoljne količine vode dobrog kvaliteta, te obezbijediti ravnopravan pristup vodi svim korisnicima krajnji je cilj Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom /distriktom/ rijeke Save Republike Srpske, o čijem je nacrtu teksta danas obavljena javna rasprava u sali Skupštine grada Istočno Sarajevo.

Jelena Vićanović iz Javne ustanove „Vode Srpske“ izjavila je novinarima da se plan odnosi na upravljanje vodama u narednom ciklusu od šest godina, odnosno period 2017-2023. godina, a cilj mu je da da viziju i plan šta je potrebno uraditi u narednih šest godina u oblasti zaštite kvaliteta voda i njihovog korištenja.

„Prikupljeni su svi dostupni podaci u ovom momentu i napravljena bazna linija da se vidi kakvi su planovi. Predložen je set od 53 mjere kako da se dođe do poboljšanja. Mjere se odnose i na institucionalno jačanje, na donošenje novih propisa koji bi omogućili da budu provedene određene aktivnosti, pojasnila je Vićanovićeva.

Prema njenim riječima, akcenat je na zbrinjavanje i prečišćavanje otpadnih voda, odnosno na izgradnju sistema za njihovo sakupljanje i na izgradnju postrojenja za prečišćavanje.

„Rezultati istraživanja pokazali su da najveći negativan uticaj na kvalitet vode imaju netretirane otpadne i komunalne vode. Prva od mjera je nadogradnja postojećih sistema za sakupljanje otpadnih voda i izgradnja novih, zatim nadogradnja postojećih sistema za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnja novih, istakla je Vićanovićeva.

Ona je istakla da su to mjere koje traže i najviše novca i da je problem kako obezbijediti sredstva za realizaciju svih navedenih mjera.

„Mjere predložene u planu odnose se na čitav niz izrada studija, sprovođenja monitoringa kako bi bili dobijeni pouzdani podaci, koji su prioriteti i šta treba uraditi“, navela je Vićanovićeva.

Danas je obavljena i javna rasprava o Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom /distriktom/ rijeke Save Republike Srpske čiji je zadatak da analizira predviđeni set mjera i da vidi kako bi sprovođenje tih mjera moglo da utiče na životnu sredinu, odnosno šta bi se desilo ukoliko predviđene mjere ne bi bile realizovane.

Predviđeno je da javne rasprave o ovim dokumentima budu održane sutra u Trebinju, 18. jula u Bijeljini i 20. jula u Banjaluci.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo