Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo razmatraće na sjednici, u petak, 28.10, Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta grada Istočno Sarajevo za period 01.01-30.06.2016.godine i Odluku o nacrtu rebalansa budžeta grada Istočno Sarajevo za 2016.godine.

Na dnevnom redu biće Informacija o funkcionisanju javnih komunalnih preduzeća,održavanju čistoće i upravljanja otpadom na području grada za 2015/2016.godinu, Informacija o stanju u oblasti informisanja i uloga elektronskih medija i štampe u procesu razvoja demokratskih odnosa sa aspekta njihove prisutnosti i aktivnog učešća u radu lokalne zajednice za 2015/2016.godinu.

Odbornici će razmatrati Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja i realizacija Programa zapošljavanja sa osvrtom na boračke kategorije na području grada Istočno Sarajevo za 2015/2016.godinu, Informaciju o smještaju u prihvatnim i alternativnim stanovima u gradu Istočno Sarajevo sa osvrtom na stanove u vlasništvu grada i Izvještaj o prikupljenoj komunalnoj taksi i naknadi za korištenje komunalnih dobara i njihova raspodjela po opštinama grada Istočno Sarajevo.