U Opštini Istočna Ilidža 13. 2. 2017. godine, održan je okrugli sto o podsticajima i razvoju polјoprivredne proizvodnje za 2017. godinu. Učešće u raspravi uzeo je veliki broj polјoprivrednih proizvođača sa područja opštine. U raspravi su učestvovali prof. dr Mirko Kulina i docent dr Grujica Vico, Polјoprivredni fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo. Ispred zadruge „ Saradnja“ u raspravi je učestvovao Nedelјko Pandurević.

Vd. načelnik Odjelјenja za privredu i društvene djelatnosti Aleksandar Delić, upoznao je prisutne da su Budžetom za 2017. godinu predviđena sredstva za unapređenje polјoprivredne proizvodnje. Skupština Opštine Istočna Ilidža donijeće Program korištenja sredstava podsticaja za 2017. godinu

„ Cilј održavanja Okruglog stola o podsticaju i razvoju polјoprivrede kao i današnja rasprava je da vidimo kojim polјoprivrednim kulturama bi se polјoprivrednici bavili, kako bi sačinili kvalitetan Program korištenja podsticajnih sredstava“, istakao je Aleksandar Delić.

U raspravi o stanju polјoprivredne proizvodnje i podsticajima u Opštiini Istočna Ilidža, polјoprivredni proizvođači su istakli probleme sa kojima se susreću a koji se prvenstveno odnose na plasman polјoprivrednih proizvoda. Primjedbe polјoprivrednika najviše su se odnosile na nedovolјna podsticajna sredstva, nedostatak organizovanog odkupa proizvoda kao i nedostatak hladnjače za skladištenje proizvoda i druga pitanja koja prate ovu oblast.

Profesori Polјoprivrednog fakulteta izrazili su spremnost da pruže stručnu pomoć proizvođačima a posebno su istakli potrebu donošenja Strategiju razvoja polјoprivrede. Na osnovu dosadašnjih iskustava precizirati koje polјoprivredne kulture zastupiti u Strategiji. Takođe, istakli su da je potrebno uraditi analizu zemlјišta, okrupniti parcele, uzeti u obzir geografski položaja i predložiti koje polјoprivredne kulture bi uspjevale, sve navedeno neophodno je za izradu Strategije.

Izvor: Opština Istočna Ilidža