Na području grada Istočno Sarajevo do aprila će biti otvoren dnevni centar za rad sa malolјetnim prestupnicima, najavlјeno je danas na okruglom stolu koji su organizovali grad i Centar za istraživanje politike suprotstavlјanja kriminalitetu.

U tu svrhu opština Istočno Novo Sarajevo ustupila je na korištenje prostor od 150 metara kvadratnih, a Unicef je izdvojio 10.000 KM za njegovo opremanje.

Na okruglom stolu “Implementacija Akcionog plana prevencije malolјetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo od 2015. do 2017. godine”, rečeno je da je grad dobar primjer u Republici Srpskoj i BiH kada je riječ o ovom projektu.

Srđan Vujović iz Centra za istraživanje politike suprostavlјene kriminalitetu rekao je novinarima da su predstavnici brojnih ustanova i institucija uklјučeni u brojne aktivnosti s cilјem da se u Istočnom Sarajevu napravi dobar ambijent za rast i razvoj djece i omladine.

On kaže da je koordinator svih aktivnosti bio grad Istočno Sarajevo, dok su podršku pružili Unicef, Vlade Švajcarske i švedska Agencija za razvoj.

“Podrška lјudi iz nauke, kolega iz centara za socijalni rad, škola i opština doprinijela je da imamo značajne efekte, a na to ukazuje i podatak da u proteklih godinu i po dana nije bilo značajnih ekscesa koji se odnose na malolјetničko prestupništvo”, rekao je Vujović.

On je naveo da je preduzet značajan broj preventivnih aktivnosti, dok su pravosudni organi uspjeli da registruju veći broj djela malolјetnih prestupnika na koje se sada djeluje na pravi način kako bi postali korisni članovi društvene zajednice.

“Naši profesinalci su spremni da odovore na događaje u vezi sa društveno neprihvatlјivim ponašanjem djece i reagovaće u najbolјem interesu djeteta”, rekao je Vujović.

Koordintor radnog tima i predstavnik grada Istočno Sarajevo Nadežda Antelјević ističe da su glavne koristi grada i društva od primjene ovog akcionog plana uspostavlјanje saradnje između nadležnih institucija i profesionalaca iz oblasti dječije zaštite.

“Unapređeno je znanje stručnih lica u osnovnim i srednjim školama o prestupništvu djece, organizovano je više obuka i radionica, razvijen je program prepoznavanja i djelovanja na djecu koja pripadaju rizičnoj grupi kada je riječ o prestupničkom ponašanju matrica, koji je podržao Republički pedagoški zavod i primjenjuje se u šest škola na području grada”, rekla je Antelјevićeva.

Ona je dodala da će ovaj program od septembra biti primjenjivan u svim školama u Republici Srpskoj.

Antelјevićeva je navela da je grad Istočno Sarajevo 2014. godine počeo sa sprovođenjem projekta “Pravda za svako dijete”, a cilјem podrške jačanja sistema zaštite malolјetnika i mladih u kontaktu i sukobu sa zakonom grad je formirao radni tim.

Ovaj tim, čiji su članovi predstavnici opština u sastavu grada, obrazovnih ustanova, prvosudnih institucija i policije, izradio je Akcioni plan prevencije malolјetničkog prstupništva i primjene alternativnih mjera na području Istočnog Sarajeva od 2015. do 2017. godine.

“Akcioni plan uklјučivao je više aktivnosti, koje su bile sprovođene u protekle dvije godine”, rekla je Antelјevićeva i dodala da su unaprijeđeni uslovi za sprovođenje vannastavnih aktivnosti u svim školama, dok je Unicef izdvojio 10.000 KM za podršku projektu pravilnog razvoja djece u svim školama.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo