Političke aktivistice iz četiri grada (Istočno Sarajevo, Bijeljina, Bihać i Zenica) imaće priliku da se upoznaju sa praktičnim vještinama iz oblasti liderstva, te učešćem i predstavljanjem žena u bh. politici, a posebno će biti obrađene teme koje ukazuju na značaj transparentnosti, integriteta i odgovornosti u politici.

Sutra u Istočnom Sarajevu sa radom počinje TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena u okviru koje će se obraditi sljedeće teme: uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici, učešće i predstavljanje žena u politici u BiH te gender i korupcija.

Političke aktivistice iz četiri bh. grada (Istočno Sarajevo, Bijeljina, Bihać i Zenica) imaće priliku da se upoznaju sa praktičnim vještinama iz oblasti liderstva i učešćem i ulogom žena u bh.politici, a posebno će biti obrađene teme koje ukazuju na značaj transparentnosti i odgovorosti u politici. Prva Akademija u Istočnom Sarajevu je jedna od ukupno četiri u nizu koje će organizovati u okviru projekta koji podržava Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini. Predavači na ovogodišnjoj Akademiji su Srđan Blagovčanin, Elvira Mujkić i Boris Divjak.

TI BiH Akademija političkog osnaživanja žena sa radom će početi u 10:00 časova u prostorijama Univerziteta za poslovne studije na adresi Ravnogorska bb, a polaznice će uvodnim govorom pozdraviti prof. dr. Mile Matijević, dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije i Srđan Blagovčanin,  Predsjedavajući Odbora direktora Transparency International u BiH.

 

Dnevni red

TI BiH Akademija za političko osnaživanje

Univerzitet za poslovne studije, Ravnogorska bb, Istočno Sarajevo

21-22. septembar 2017. 

21.09.2017. I dan

 10:00 – 10:15  Pozdravna riječ, Prof. dr. Mile Matijević, dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije i Srđan Blagovčanin, Predsjedavajući Odbora direktora Transparency International u BiH
10:15 – 11:45 Uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici I
Predavač: Srđan Blagovčanin
11:45 Pauza za kafu

12:00 – 13:00 Uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici II

Predavač: Srđan Blagovčanin

13:00 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 15:30 Učešće i predstavljanje žena u politici u Bosni i Hercegovini I

Predavačica: Elvira Mujkić
15:30 Kraj prvog radnog dana TI BIH Akademije za političko osnaživanje žena

 

22.09.2017. II dan

10:00 – 11:00  Gender i korupcija I
Predavač: Boris Divjak
11:00  Pauza za kafu
11:15 –12:15  Gender i korupcija II
Predavač: Boris Divjak
12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:30 – 14:30   Učešće i predstavljanje žena u politici u Bosni i Hercegovini
  II

Predavačica: Elvira Mujkić
14:30 Kraj drugog radnog dana TI BIH Akademije političkog osnaživanja žena