U Gradskoj upravi Istočno Sarajevo biće održana javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti lica koja prijavlјuju korupciju.

Na javnu raspravu pozvani su predsjednici sudova i sudije parničnog odjelјenja, predstavnici republičkih organa uprave i upravih organizacija, predstavnici jedinica lokalne samouprave, naučnih i stručnih institucija, organizacija civilnog društva i nevladinog sektora, predstavnici medija, te sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja svojim prijedlozima i sugestijama mogu da daju doprinos za utvrđivanje konačnog teksta Prijedloga zakona o zaštiti lica koja prijavlјuju korupciju.

Javna rasprava biće održana u Skupštinskoj sali Gradske uprave Istočno Sarajevo, u četvrtak, 30. marta od 11 časova.

Više informacija o javnoj raspravi možete pronaći OVDJE