• lu
  • Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo omogućila je danas jednom ratnom vojnom invalidu prenos prava vlasništva nad stanom u kome boravi, čime je riješila pitanje stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo LJubiša Ćosić rekao je da je ova lokalna zajednica zajedno sa Vladom Republike Srpske ove godine završila prenos prava vlasništva nad stanovima za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije.

“Ovaj posao smo okončali tokom ljeta, tako da su sve porodice koje su boravile u opštinskim i stanovima Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite dobile priliku da ih prevedu u svoje vlasništvo”, rekao je Ćosić nakon sjednice Skupštine opštine. On je dodao da su nedavno stambeno obezbjeđene još dvije porodice poginulih boraca.

Ćosić je najavio da će na današnjem sastanku sa predstavnicima Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Srpske razgovarati o izgradnji zgrade za porodice izbjeglih i raseljenih lica, koje su izgubile mogućnost povratka u svoja predratna mjesta stanovanja, kao i za socijalno nezbrinuta lica. Prema njegovim riječima, opština Istočno Novo Sarajevo će obezbijediti zemljište i sve potrebne priključke, sa rentom i uređenjem.

“Nadam se da ćemo ovaj projekat početi na proljeće kako bi na jesen uselili 20 do 24 porodice. Na taj način bi bilo riješeno stambeno pitanje 95 odsto ljudi iz ovih kategorija”, rekao je Ćosić. On je naveo da je na dnevni red današnje sjednice uvrstio dvije tačke koje nisu prošle na prošloj sjednici Skupštine opštine, a koje su bitne za funkcionisanje i razvoj ove lokalne zajednice. Ćosić kaže da se prva tačka odnosi na prodaju gradskog građevinskog zemljišta, što će biti realizovano 2016. godine i omogućiti da bude realizovan i planirani budžet za nerednu godinu.

Prema njegovim riječima, druga tačka se odnosi na Plan korištenja javnih površina, koji je pratila odluka o zakupu gradskog-građevinskog zemljišta usvojena na prethodnoj sjednici, a odnosi se na postavljanje privremenih objekata na području opštine, prije svega u centralnom dijelu. On je pojasnio da je usvajanjem ove tačke definisano da budu zadržane već postavljene trafike i da se postave nove, kao i da se izađe u susret privrednicima koji bi postavili tipske objekte malo veće površine.

Odbornik SDS-a Slavko Tošović smatra da su tačke naknadno uvrštene u dnevni red mimo pravila i da su zakonski neosnovane, jer nisu potpune. Tošović je rekao da su neki kiosci postavljeni prije godinu dana, a da ih tek sada legalizuju, bez provedne licitacije. Odgovarajući na pitanje zašto se o prilikom glasanja o pojedinim.

Izvor: SRNA