Kulturni Centar Istočno Novo Sarajevo
Vrši upis osnovaca i srednjoškolaca u školu slikarstva

Škola počinje sa radom od 01. oktobra 2015 godine po programu upisa u Srednju umjetničku školu i Likovnu akademiju.

Školu vodi istaknuti likovni umjetnik. Nastava se održava utorkom i četvrtkom od 18:00h.

Trajanje škole slikarstva je jednako trajanju školske godine.

Telefon i informacije: 057/342-842 i 061/533-830

Izvor: Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo