Fondacija Schuler HelfenLeben kroz program Fond omladinskog angažmana nudi priliku svim mladim iz Bosne i Hercegovine, posebno onima bez iskustva u omladinskom angažmanu, da se prijave za finansijsku i mentorsku podršku kako bi organizovali aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama. Za finansijska sredstva u iznosu do 4000 kovertibilnih maraka mogu se prijaviti omladinske organizacije, neformalne omladinske grupe i pojedinci. Ideje i aktivnosti s kojima se prijavljujete na Fond moraju biti usmjerene na mlade od 14 do 28 godina, te doprinositi razvoju lokalne zajednice, škole ili mlade u toj zajednici.

Prijave možete slati tokom cijele godine ne mail angazman@shl.ba . Odluke o podržanim idejama donose se nakvartalnoj bazi, (mart, juni, septembar, decembar), a Fondacija SHL će vas informisati o statusu vaše prijave.

Ocjenjivanje pristiglih ideja obavlja SHL komisija sastavljena od 12 mladih osoba (studenata i srednjoškolaca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine), koji ujedno služe i kao mentori i podrška tokom organizacije podržanih aktivnosti, a među njima su naši sugrađani, Olga Štaka i Strahinja Savić.

Strahinja i Olga već duži vremenski period aktivno su uključeni u rad SHL fondacije i smatraju da je ovo odlična prilika da budu podrška mladim ljudima i zajedno sa njima rade na razvoju i implementaciji projekata širom Bosne i Hercegovine. Očekuju da će ove godine raditi sa mladima na inovativnim i kreativnim projektima koji imaju dugoročan efekat i koji će svojom implementacijom uticati na mnogo problema koji se tiču mladih u zemlji. Istakli su da će aktivno raditi na razvoju što kvalitetnijih ideja mladih i biti im podrška tokom cijele godine, te da im je cilj da Fond omladinskog angažmana približe što većem broju onih koji žele da realizuju te ideje.

Više informacije o programu Fond omladinskoskog angažmana možete pronaći na www.shl.ba