Skupština Grada Istočno Sarajevo 11.-tog februara 2016. usvojila  je jednoglasno Zaključak kojim se gradonačelnik Istočnog Sarajeva i načelnik Odjeljenja za finansije obavezuju da do narednog skupštinskog zasjedanja razmotre mogućnosti da se Grad Istočno Sarajevo kreditno zaduži, s ciljem sufinansiranja izgradnje bolnice u Istočnom Sarajevu.

U Zaključku je navedeno da, uzimajući u obzir činjenicu da su svi razumni rokovi za izgradnju novog objekta Bolnice istekli, svjesni odgovornosti i obaveze prema stanovnicima našeg grada i cjelokupne Sarajevsko-romanijske regije, Skupština Grada:

– Zadužuje gradonačelnika i načelnika odjeljenja za finansije Grada da analiziraju mogućnosti kreditnog zaduženja Grada u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, a s ciljem sufinasiranja izgradnje novog objekta Bolnice, kao i mogućnostima rješavanja infrastrukturnih problema gradskih opština, s obzirom na činjenicu da su lokalne zajednice u sastavu grada zbog odluke Vlade Republike Srpske o novom načinu raspodjele prihoda od PDV-a iz 2014. godine ostali bez značajnih budžetskih sredstava.
– Rok za realizaciju ovog zaključka je do dana zasjedanja sljedeće sjednice Skupštine.
– Ovaj zaključak dostaviti Vladi Republike Srpske, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, lokalnim zajednicama u sastavu grada i Bolnici.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija rekao je da je Grad još ranije iskazao spremnost da se kreditno zaduži oko dva miliona KM, ali, s obzirom na značaj ovog pitanja za grad Istočno Sarajevo i cijelu regiju, lokalna zajednica nastojaće da obezbijedi i dodatna sredstva za sufinansiranje izgradnje nove bolnice. „Na osnovu Zakona o zaduživanju, grad se može zadužiti do 18 odsto od visine budžeta. Grad je trenutno zadužen oko 12 odsto, što znači, ukoliko bi se u cijelosti zadužili, postoji mogućnost da nova rata kredita iznosi do 300.000 KM na godišnjem nivou“, naveo je gradonačelnik Samardžija. Samardžija je rekao da će Grad do naredne sjednice Skupštine pripremiti analizu mogućnosti zaduženja kako bi mogla da se donese odluka o zaduženju grada, s ciljem rješavanja ovog problema i rješavanja određenih infrastrukturnih problema na području grada.

Skupština Grada usvojila je Nacrt revidirane strategije razvoja Grada 2016-2020.godine, a lokalnim zajednicama biće dostavljeni pozivi da uzmu učešće u kreiranju ovog strateškog dokumenta. Predstavnici Gradske razvojne agencije izvršili su prezentaciju revidirane strategije razvoja grada,  kojom su predviđeni projekti koji bi trebalo da budu realizovani u narednom petogodišnjem periodu, kao i načini finasiranja.
Odbornici Skupštine Grada usvojili su Odluku o utvrđivanju paušalnog iznosa boravišne takse na području grada, kojom je predviđeno da godišnji iznos boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještaja u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje bude 30 KM po ležaju. Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o boravišnoj taksi utvrđeno je da se od 1. januara paušalni iznos boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještaja u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje određuje u rasponu od 15 KM do 30 KM za svaki krevet na godišnjem nivou. Visinu boravišne takse u navedenom rasponu određuje jedinica lokalne samouprave, uz predhodno pribavljeno mišljenje Privredne komore Republike Srpske.Ugostitelj je dužan da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse do 15. februara tekuće godine, a uplatu izvrši do 31. marta.
Odlukom o koeficijentima za utvrđivanje plata gradskih funkcionera, koja je usvojena na današnjem zasjedanju, plate funkcionera ostaju na dosadašnjem nivou.

Izvor: www.gradistocnosarajevo.net