U naselju Pavlovac u toku su radovi na rekonstrukciji Gatačke ulice. Projektom je predviđeno uvezivanje ove ulice sa kanalizacionom mrežom za odvod kišnice. Trenutno se izvode radovi na iskopu i polaganju cijevi za kanalizaciju, dok će se u drugoj fazi realizovati poslovi na asfaltiranju i modernizaciji navedene ulice. Radove izvodi građevinsko preduzeće Ilidža putevi. Sredstva za realizaciju navedenih poslva obezbjeđena su budžetom opštine Istočna Ilidža.

tb-2U Kolubarskoj ulici su, takođe, u toku radovi na rekonstrukciji odvodnog kanala. Trenutno su u fazi radovi iskopa kanala i postavljanja betonskih cijevi koje će biti spojene na kanalizacionu mrežu. Radove izvodi građevinsko preduzeće ISKOP, dok su sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena budžetom opštine Istočna Ilidža.