Matična biblioteka organizuje promociju nove humorističke  knjige Sime Klarića

„Oni ljudi i one godine“

Promocija će se održati u srijedu 16. septembra  u 19.00 časova u Kulturnom centru Istočno Sarajevo.

O knjizi će govoriti: Željko Grujić, Nedeljko Zelenović, Marijana Petronić i autor.

U nastavku je odlomak iz recenzije Željka Grujića i kratka biografija autora.

Iz recenzije:

„Prošlo je skoro sedamdeset godina otkako  je Simo Klarić (1924) u beogradskoj periodici objavio svoje prve književne radove, a šezdeset godina od objavljivanja njegove prve knjige Gligorova stijena (1955). U međuvremenu, napisao je petnaestak knjiga, objavio izabrana djela, krepko ušao u 91. godinu života, i još je književno živ, zdrav i aktivan i ovjevljuje novu knjigu Oni ljudi i one godine.

 Riječ je o memoarsko-biografskoj prozi, posvećenoj autorovoj novinarskoj karijeri koju je počeo graditi odmah no završetku Drugog svjetskog rata uređujući, kao SKOJ-evac i AGITPROP-ovac, novine na hodničkom zidu sjedišta kalinovačkog Sreskog odbora, i člankom Bratstvo i jedinstvo na djelu (u gornjem toku Neretve), objavljenim u sarajevskom Oslobođenju, a dovršio penzionisanjem 1980. godine i posljednjim tekstom, objavljenim marta 1992., takođe, u Oslobođenju, pod naslovom Selo Ravno i Marš na Drinu. Klarić je U onim ljudima i onim godinama ponudio romansiranu memoarsko-biografsku prozu koja, osim književnog, posjeduje i izvjestandokumentarističko-istorijski značaj.

Klarić je, po svojoj esencijalnoj književnoj vokaciji, prije svega, humorista. Otuda i ovo njegovo djelo krasi neodoljiv šarm otmene duhovitosti i neusiljenog pisanja, iz koga, opet, proizilazi i naročita pitkost čitanja. Tako se gruba i suvoparna dokumentarno-istorijska osnova, koju Klarić protkiva finim nitima melanholije i humora, sa mjestimičnim prelazima u putopis i esej, pred nama preobražava i uobličuje u živopisnu i dinamičnu književnu karakterno-psihološku rekapitulaciju jednog autoritarnog društvenog poretka, njegove rigidne ideologije, njegovih vrlina i mana, i, napokon, njegovih tvoraca, protagonista i apologeta, koji su tom poretku dali svoj neizbrisivi personalni pečat.

BILJEŠKA O PISCU

       Simo Klarić je rođen 1924. godine u Bori­jama, kod Kalinovika. Novinarstvom se bavio od 1947. godine i radio u Beogradu, Sarajevu i Moskvi.

       Prve literarne radove štampao je u beo­gradskim listovima i časopisima 1950. Obja­vio je knjige: «Gligoreva stijena», proz, dvije knjige humorističke proze: «Mi, šala i život», «Adam, Eva i hljeb», romane: «Koliba na Zobištu», humoristički roman «Ljudi naročitog kova», «Raskućeni» roman o građan­skom ratu u BiH, zbirku «Lovčeve priče», drugo izdanje, roman «Milioner», humorističke priče «Nasmijte se ljudi», zbirku poezije «Bosanske balade», drugo izdanje, treće izdanje, roman «Borjani», roman «Rasulo», zbirku krat­kih humorističkih priča «Zavičajne priče» i zbirku pjesama «Pjesmarica».

       Za potrebe škola u Srbiji priredio je veliku knjigu izbora iz poe­zije i proze Branka Ćopića (370 stranica) «Zlatne bajke o ljudima – Branko Ćopić u sto lekcija», prvo izdanje 1991, kasnije još dva izdanja.

       Simo Klarić je zastupljen u prvoj jugoslo­venskoj antologiji humora, sa još dvanaest humorista, «Savremeni jugoslovenski smi­jeh», štampanoj 1959. godine.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske 2014. godine objavio je izabrana djela djela Sime Klarića.