Zavod za zapošljavanjeProjekat podrške sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u 2016. godini

Utorak, 03.05.2016.

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u Republici Srpskoj u 2016.godini   čija je ukupna vrijednost  5.960.597,76 KM  od čega Budžet Republike Srpske  učestvuje sa 3.500.000 KM ,  Zavod za zapošljavanje sa   1.457.595,76 KM , a poslodavci sa 1.003.002,00 KM.

Projektom je obuhvaćeno sufinansiranje zarada 624 mladih visokoobrazovanih kadrova sa evidencije Zavoda za zapošljavanje koji nemaju radnog iskustva u svom zanimanju, a koje im je potrebno kao uslov za polaganje pripravničkog ispita i zasnivanje radnog odnosa. Pripravnički staž za lica sa VSS je 12 mjeseci.
Projektom se finansira neto plata pripravnika sa VSS u iznosu od 500 KM uvećana za iznos pripadajućih poreza i doprinosa iz ličnih primanja čiji je bruto iznos 796,02 KM.  Sufinansiranje  zaapošljavanja pripravnika vrši se kroz dvije komponente i to:

I komponenta – sufinansiranje 100% iznosa bruto plate za 274 djece poginulih boraca
bez radnog iskustva sa VSS. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj  komponenti
iznosi 9.552,24 KM  na godišnjem nivou a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od
500 KM čiji je bruto iznos 796,02 KM što i predstavlja iznos  po jednom pripravniku
finansiran iz sredstava Budžeta i Zavoda za zapošljavanje. Ukupna izdvajanja za ovu
komponentu iz Budžeta i sredstava Zavoda za zapošljavanje iznose  2.617.313,76 KM.

II komponenta – sufinasiranje 70% iznosa bruto plate za 350 lica bez radnog iskustva
sa VSS.  Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi  6.686,52 KM na
godišnjem nivou a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM čiji je bruto
iznos 796,02 KM. U ovoj komponenti se iz budžeta Republike Srpske i Zavoda za
zapošljavanje mjesečno izdvajaju sredstva u iznosu od 557,21 KM za jednog pripravnika
dok mjesečna obaveza poslodavca po jednom pripravniku iznosi 238,81 KM.Ukupna
izdvajanja iz Budžeta i sredstava Zavoda za zapošljavanje  za ovu komponentu iznose
2.340.282,00 KM.

Dokumenti/obrasci: www.zzzrs.net

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS