Profesor Vladimir Murza, sa Nacionalne muzičke akademije A. V. Neždanova iz Odese (Ukrajina), održao je master klas za studente Smjera za harmoniku Muzičke akademije UIS-a.

Master klas, koji je održan 5. juna, realizovan je u okviru nedavno potpisanog Sporazuma o saradnji između Naciopnalne muzičke akademije A. V. Neždanova i Muzičke akademije UIS-a.