​Banjoj Luci je, 71.07.2017., održana konferencija za novinare povodom stupanja na snagu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupcijukojim se obezbjeđuje zaštita prava svih lica koja prijavljuju korupciju u javnom i privatnom sektoru.

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske u Resoru za poslove notarijata, advokature, pravobranilaštva, besplatne pravne pomoći i sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije Jelena Vukadinović, pozvala je sve građane Srpske da prijave bilo koji oblik korupcije ili ugrožavanja svojih prava, koji imaju vezi sa korupcijom ili njenom prijavom.

Ona je istakla da ovim Zakonom prijavilac korupcije ne smije i ne može imati bilo kakve štetne posljedice za prijavu korupcije, pa čak i ako se pokaže ili utvrdi da navodi u prijavi nisu bili istiniti, pod uslovom da je prijava izvršena u dobroj namjeri, ali se istovremeno zabranjuje zloupotreba prijavljivanja korupcije, odnosno zlonamjerno i neistinito prijavljivanje korupcije kojim se traži imovinska korist.

“Prijava korupcije može da bude interna, što znači da prijavilac obavještava odgovorno lice koje rukovodi subjektom u vezi sa čijim radom je pokušana ili izvršena korupcija, kao i eksterna da prijavilac obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova, Tužilaštvo i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i borbom protiv korupcije”, pojasnila je Vukadinovićeva.

Prijava korupcije treba obavezno da sadrži:

  •  opis činjenja ili nečinjenja koje predstavlja korupciju,
  •  činjenice i okolnosti na osnovu kojih prijavilac sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija,
  •  podatke o samom licu koje prijavljuje korupciju.

Prijava korupcije može da sadrži i materijalne dokaze na osnovu kojih prijavilac sumnja da je izvršena ili pokušana korupcija, kao i podatke o licu za koje postoji sumnja da je izvršilo korupciju.

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske u narednom periodu će organizovati niz aktivnosti na promociji ovog zakona, kako bi ga približili građanima te ih animirali da prijave korupciju.

Izvor i foto: Vlada Republike Srpske