Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija pozdravio je učesnike Međunarodnog naučnog skupa “Agrosim 2016”, koji je na Jahorini okupio više od 1.000 učesnika iz 78 zemalja  i na kojem je usmeno predstavljeno 238 radova.

Samardžija je istakao da su ovakve naučne manifestacije izuzetno značajne za naš grad, jer doprinose širenju naučnih znanja i stvaranju pozitivnog ambijenta, ali i pokazuju da Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima značajan potencijal.

„Mi imamo prirodni potencijal, znanje, mladost i iskustvo, a danas smo vidjeli da možemo da stanemo rame uz rame sa ozbiljnim institucijama i pojedincima iz cijelog svijeta“, rekao je Samardžija. Međunarodnom naučnom skupu “Agrosim 2016” prisustvovao je predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić.

Tokom skupa prijavljeno je 1.100 sažetaka iz sedam oblasti: biljna proizvodnja, zaštita bilja i bezbjednost hrane, organska poljoprivreda, zaštita životne sredine i upravljanje prirodnim resursima, stočarstvo, ruralni razvoj i agro-ekonomija, šumarstvo i agro-šumarstvo.

Na poster sekcijama prezentovano je 800 postera, a Naučni odbor je iz svake sekcije izabrao najbolje usmeno izloženi rad, kao i najbolji poster.

Teme “Agrosima 2016” obuhvatile su problematiku koja je danas aktuelna i interesantna na globalnom nivou, a nagrade za najbolje usmeno izložene radove i najbolje postere dodijelio je Poljoprivredni institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

Naučni radnici prezentovali su najveća dostignuća iz ovih oblasti i podijelili svoja iskustva. Oni su ponudili rješenja za povećanje površina koje se obrađuju, rješenja obezbjeđenja dovoljnih količina hranjivih materija za biljke, ali i naglasili da se mora čuvati životna sredina, odnosno prioritet je da se vodi računa o zagađivanju zemljišta i voda.

Radovi su se ticali i uticaja stresa na biljke izazvanog sušom, zaslanjivanjem zemljišta, prekomjernim količinama vlage, smjenom visoke i niske temperature, primjene biostimulatora koji utiču na stres biljaka, primjena mikrobioloških i drugih hraniva.

Predstavljene su i nove tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji koje će u skoroj budućnosti obezbijediti veću količinu visoko kvalitetne i zdravstveno bezbjedne hrane za čovjeka i domaće životinje.

Posebnu pažnju privukle su teme iz ekologije, s obzirom na to da se trenutno velika pažnja posvećuje očuvanju životne sredine i da mnogi svjetski fondovi koji finansiraju naučnoistraživački rad izdvajaju znatnu količinu novca za ekologiju.

Genetičari i oplemenjivači predstavili su nove metode u selekciji i oplemenjivanju, kao i nove sorte koje su uz visoke i kvalitetne prinose i otporne na stres izazvan uticajem različitih biotičkih i abiotičkih faktora.

Predstavljena su i rješenja kako da se šume sačuvaju od sušenja, važne teme su bile iz zaštite šuma, ali i iz oblasti agro-šumarstva koje je jako važno i u novije vrijeme zastupljeno u razvijenim zemljama svijeta.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo