XII Skupština NALAS-a (Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) ove godine se održava u okviru Dunavske konferencije za vode  (Danube Water Conference) u Beču od 17. do 19. maja 2017. godine.

Konferencija je okupila gradonačelnike i načelnike opština jugoistočne Evrope na teme vezane za održivo upravlјanje vodama i pružanje kvalitetne usluge svojim građanima, kao i adresiranje izazova finansiranja razvoja usluga u oblasti voda.

Organizatori konferencije su NALAS-ovi partneri: IAWD, GIZ i Svjetska banka.

Konferenciji i Skupštini NALAS-a prisustvovali su predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, gdin. Ljubiša Ćosić i potpredsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, gdin. Mićo Mićić.

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo