Pozivamo vas na predavanje na temu Selo i feminizam, o kojoj će govoriti Danka Zelić i Fatima Bilčević.
Nakon teorijskog uvoda iz sociološke i kulturološke perspektive o odnosu patrijarhata i feminizma prema ženama na selu, biće riječi o onome šta se dešava u praksi – sa čime se žene suočavaju na selu, kakve poteškoće imaju, kako ih rješavaju.
Razgovarat će se i o odnosu institucija vlasti prema ženama na selu, te o tome kako žene sa sela vide sebe i svoj položaj.

O predavačicama:
DANKA ZELIĆ je rođena sam 1973. godine u Livnu, po zanimanju je dip. ing. agronomije. Već 17 godina aktivno radi u nevladinom sektoru, aktivistkinja je i feministica. Osnivačica i predsjednica NVO Udruženja građanki Grahovo, koje djeluje od 2000. godine. U svom radu u nevladinom sektoru zalaže se za pomoć i brigu o ženama povratnicama, koje su izuzetno marginalizirane i ženama sa sela. Moto njenog rada je mir i pomirenje naroda, građana i građanki u BiH. Dobitnica je Mirovne nagrade BiH za 2015. godinu, koju dodjeljuje Mreža mira, a 2014. godine je dobila svjetsku nagradu za žensku kreativnost u ruralnim područjima od WWSF (Prize for Womens Creativity in Rural Life 2014).

FATIMA BILČEVIĆ rođena je 1992. godine u Zenici, gdje je završila osnovnu školu i Prvu gimnaziju. Godine 2016. završila je MA studij na Filozofskom fakultetu, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Piše i objavljuje književnu, filmsku i teatarsku kritiku i eseje. Dobitnica je druge nagrade za književnu kritiku na Prvom internacionalnom festivalu Bookstan.

Izvor: www.facebook.com/events/